Is de inboedelverzekering een verplichte verzekering?

In eerste instantie kan er worden vastgesteld dat veel mensen het “moeten” afsluiten van een bepaalde verzekering aanzien als een vrij vervelend iets. Dat is uiteraard niet in het minst het gevolg van het feit dat er altijd bepaalde kosten aan verbonden zijn. Dit gezegd hebbende is het zo dat menig aantal verzekeringen op de markt ook een niet onbelangrijk risico weten te dekken. Denk hierbij bijvoorbeeld maar eens aan de zogenaamde inboedelverzekering. Dit type van verzekering maakt het mogelijk om een groot deel van de mogelijke schade aan uw inboedel te laten verzekeren. Mocht er dan eventuele schade optreden zal er vastgesteld kunnen worden dat vooral de financiële impact van die schade binnen de perken kan worden gehouden. Wilt u graag meer te weten komen over het afsluiten van de inboedelverzekering en wilt u bovendien graag ontdekken of dit u al dan niet een verplichte verzekering is? U komt er alles over te weten hier op deze pagina!

             Is de inboedelverzekering wettelijk verplicht?

In eerste instantie geven we een antwoord op een vraag die bijzonder vaak wordt gesteld. Is voor mensen die een woning huren of die bijvoorbeeld eigenaar zijn van een huis of een appartement wettelijk verplicht om over te gaan tot het afsluiten van een inboedelverzekering? Neen dat is het niet. Tot op moment van schrijven geldt er nergens in Europa een wettelijke verplichting voor het afsluiten van de inboedelverzekering. Het feit dat er van een verplichting geen sprake is zorgt er evenwel niet voor dat het niet aangeraden is om een inboedelverzekering af te sluiten. Heel wat mensen zijn door de jaren heen in ernstige financiële problemen terecht gekomen als gevolg van bijvoorbeeld een brand waarbij men geen aanspraak kon maken op enige terugbetaling vanuit een verzekeraar. Door gebruik te maken van een inboedelverzekering is het mogelijk om dergelijke problemen te voorkomen. Bij een mogelijke brand of andere schade aan de inboedel zal er namelijk altijd een bepaalde terugbetaling worden voorzien. Hoe hoog die terugbetaling zal liggen is wel onder meer afhankelijk van de verzekerde waarde van de inboedel.

             Welke schade dekt een inboedelverzekering precies?

Er kan in de praktijk worden vastgesteld dat verschillende verzekeringen vaak in één adem met elkaar worden genoemd. Dit geldt onder meer voor de inboedelverzekering en de opstalverzekering. Ondanks het feit dat beide verzekeringen zeer interessant zijn is het zo dat er een duidelijk onderscheid tussen moet worden gemaakt. Concreet is het dan ook zo dat het afsluiten van een inboedelverzekering ervoor zorgt dat schade aan de inboedel wordt verzekert. Onder de inboedel van een woning vallen alle artikelen die los in het huis zijn terug te vinden. Twijfelt u over wat wel en wat geen inboedel is? Dat hoeft geen probleem te zijn. Bedenk voor uzelf in dat geval eens wat u allemaal bij een mogelijke verhuis zou kunnen meenemen. Alle spullen die dan in uw gedachten komen vallen onder de inboedel van uw huis.

De opstalverzekering dekt op haar beurt geen schade in aan de inboedel. Ook voor dit type verzekering geldt dat de naam op zich eigenlijk reeds duidelijk aangeeft welke schade er door de verzekering wordt verzekert. Voor veel mensen is het evenwel niet duidelijk wat de “opstal” nu precies is. Het gaat hierbij om alles wat aan de woning vastzit. Kunt u iets niet zomaar meenemen van (in) de woning? Dan zal dit normaal onder de opstal vallen. Wilt u zich zo optimaal mogelijk kunnen verzekeren tegen potentiële schade aan of in uw huis? Dan kunt u er niet omheen om zowel een inboedelverzekering als een opstalverzekering af te sluiten.

Kijk hier voor een goedkope opstalverzekering.

             Hoe een inboedelverzekering afsluiten?

Ongelofelijk veel mensen kiezen er op een zeker ogenblik voor om een inboedelverzekering af te sluiten. Dat is een bewuste keuze die eigenlijk ook alleen maar kan worden aangemoedigd. Voor veel mensen is het echter ook zo dat ze niet goed weten op welke manier het afsluiten van een inboedelverzekering nu precies moet gebeuren. Het spreekt dan ook voor zich dat er aan het afsluiten van een inboedelverzekering heel wat extra voorwaarden zijn verbonden. Belangrijk is bijvoorbeeld om er rekening mee te houden dat er een bepaalde waardebepaling van de inboedel zal moeten gebeuren. Deze waardebepaling moet duidelijk maken voor welke waarde de volledige inboedel kan worden verzekerd. Bij mogelijke schade is dit dan het bedrag dat u (maximaal) kunt uitbetaald krijgen. De manier waarop die waardebepaling in de praktijk precies zal gebeuren is altijd afhankelijk van de verzekeraar in kwestie.

             Hoe worden de kosten van de inboedelverzekering bepaald?

Bovenstaande brengt ons meteen bij de vraag hoe de kostprijs van de inboedelverzekering nu precies wordt bepaald. Het spreekt voor zich dat ook voor een inboedelverzekering geldt dat er een bepaalde verzekeringspremie voor dient te worden betaald. De hoogte van deze premie is in de praktijk altijd afhankelijk van de waarde waarvoor de inboedelverzekering wordt afgesloten. Er is echter meer. Het is immers mogelijk om bij het afsluiten van een inboedelverzekering verschillende extra polissen te voorzien. Denk hierbij onder meer aan:

  1. Kunstwerken welke voor een extra waarde worden verzekerd;
  2. Stukken inboedel die ook buitenshuis zijn verzekert tegen schade of diefstal;

Kiest u ervoor om ook één of meerdere van deze bovenstaande, extra dekkingen af te sluiten voor uw inboedelverzekering? Dan zult u kunnen vaststellen dat dit altijd het prijskaartje van uw inboedelverzekering naar een hoger niveau zal tillen. Hou hier dus zeker rekening mee.

             Is een inboedelverzekering afsluiten interessant of niet?

Alle bovenstaande informatie brengt ons uiteindelijk bij de hamvraag van deze pagina, namelijk is het afsluiten van een inboedelverzekering nu wel of niet interessant. Dat is het zeker. Onze inboedel wordt elke dag opnieuw blootgesteld aan verschillende mogelijke risico’s. Niet alleen brand, maar ook waterschade kan ervoor zorgen dat uw inboedel aanzienlijke schade oploopt. Bij het ontbreken van een inboedelverzekering zal er geen enkele financiële compensatie kunnen worden geleverd vanuit een verzekeraar. Het spreekt voor zich dat de financiële gevolgen in dit geval echt zeer aanzienlijk zullen zijn. Wilt u dus met andere woorden eventuele financiële problemen als gevolg van schade aan uw inboedel zien te voorkomen? Dan is een inboedelverzekering afsluiten eigenlijk altijd een absolute must.